Vinter på Gamatun

Vinter på Gamatun

mandag 30. januar 2012

Valg av stein på vegg

Vi skal ha en en del veggpartier med stein både utvendig og innvendig.  Utvendig skal et 2 meter bredt parti i frontgavl, være stein. Likedan et 1,5 meter felt på langvegg opp til takskjegg. Her blir det et lite kvadratisk vindu midt i dette partiet. Det blir også et parti ved bod som skal steinlegges (se tegning).
Tilsvarende skal vi ha stein i to partier i stue; ett ved pipe/peis og ett ved kjøkken

Kongebro Nordic. Svært like Modena SP grå.
Skiferfarge i ulikt spill
Men hvilken stein skal vi velge? Det er mye forskjellig på markedet og mye ser kunstig ut. Stablestein er selvsagt flott, men utelukket så lenge det koster 4-5000,- pr m2. Men det mye veldig pen fasadestein, og vi sitter igjen med tre typer vi liker.1) Kongebro: Dette er en kvalitetsleverandør som har to typer vi liker. Den ene heter Kongebro Nordic som som er har et fint spill med et skiferfarget uttrykk. Den andre heter Kongebro Norway Rustic og har et granitt rust utseende. Denne har en fin variasjon i steinenen og blir mer gyllen på veggen. Prisen er 1400,- pr m2.
Stoneart Oppland.
 Skiferaktig uttrykk

2) Modena: Modena kjeden som selger Kongebro har også sin egen steinpanel som er svært lik de to nevnte Kongebrovariantene. Disse heter Modena SP grå og Modena SP granitt. Prismessig ligger disse på 7-800 pr m2.

3) Stoneart: Dette er en steinpanel fra Fagfliskjeden, Fliskonsept m.fl. De har to varianter som er like de to overnevnte. Det er Stoneart Valdres/Rauland og Stoneart Oppland. Prismessig er denne steinen
rimeligere en Kongebro, men akkurat samme konsept og kvalitet.
Stoneart Valdres.
Mer rust/grantitt utseende
Vi tror det blir Stoneart Valdres/Rauland som gir et norsk stein uttrykk som fargemessig passer bra mot glass, eikeplankgulvet og drivved-fargen på panelveggene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar