Vinter på Gamatun

Vinter på Gamatun

mandag 3. oktober 2011

Utstikking av tomta

Etter en runde med prisanbud fra tre ulike entrepenører for planering av tomta endte vi opp med JV-entreprenører og Jonkås. Vi fikk gode skussmål på denne entreprenøren. Det var også noe prisforskjeller og på hva som var inkludert i prisen.

Agnar Jordåen fra Hellevik hus og Frank Jonkås fra JVEntrepenører under utstikking av tomta
Vi bad om total pris på rensking av tomt boring, sprengning av tomt og VA-grøft (0,5meter undersprengning), rørlegging inn i tomt, graving og planering, komprimering, pukket ferdig med 15cm pukk (inkl. biloppstillingsplass) og skråninger dekket til med jord. I tillegg ba vi om at det ble inkludert å komme tilbake og fylle pukk inni ringmur og rundt murene.


Det blir noe skyting, men skal ellers være en kurrant jobb.

Under befaringen ble vi enige om å trekke hytta enda en halv meter lengre mot øst en det vi hadde sett for oss. Vi senker også planeringen ca 30 cm i forhold til det vi hadde sett for oss for å treffe riktig med terraser mot berg på uteplassene.

Under befaringen var også Agnar Jordåen fra Hellevik hus også med. Nyttige innspill og diskusjoner mellom både entrepenør og prosjektleder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar