Vinter på Gamatun

Vinter på Gamatun

søndag 30. oktober 2011

Ferdig planert tomt

Planeringen av tomta har gått på rekordtid. Jonkås som er entreprenør, antydet en ukes arbeid, men i løpet av tre dager er jobbet gjort.

Vi var spente da vi dro opp i helga for å se på resultatet, men fikk oss en positiv opplevelse. Alt var som avtalt og entrepenøren hadde ryddet og pyntet fint rundt tomta. 


Innkjøring med parkering er også på plassSett fra sør. Solplasser i front

Det ble en del sprenging. Mer enn entrepenøren også hadde sett for seg, men likevel behov for tilkjøring av noe steinmasse. Det var nok stedlig masse til å fylle på jordvoller.

Entreprenør har 50-60 cm undersprenging på hele tomta og komprimert med stor maskin.
Vi valgte å senke nivået ca 30 cm i siste fase for at grunnmur (støpt plate) ikke skulle bli for dominerende på langside i front + at terrasser går naturlig over i bergene som ligger her (se bilde under). Dette ser vi nå var et bra valg. Vi mister noen høydecentimeter, men det spiller ingen rolle så lenge vi ligger øverst på kollen likevel.
Ved at vi senket nivået noe, får vi terrasser inn mot bergene til høyre

mandag 24. oktober 2011

Byggemøte og første spadetak!

Vi er nå så pass nær byggestart at Hellvik ønsket å innkalle til et byggemøte. Det var nyttig å ta en gjennomgang. Selv om vi har hatt jevnlig dialog med Hellevik de siste månedene, var det nyttig med en grundig gjennomgang av alle detaljer.
I dialogen med Hellevik hus har vi prøvd å samle opp spørsmål og innspill til justeringer , slik at det ikke blir hundre må innspill og spørsmål underveis. Dette har fungert greit der vi sendt over på mail og fått tilbakemelding med svar punkt for punkt. Det har også vært mange telefoner med drøftinger av ulike løsninger.

Første spadetak
Møte ble holdt samme dag som første spadetak ble tatt på tomten. Det er nå 3 uker siden vi sendte byggesøknad, og i  følge plan- og byggningsloven har vi lov til å begynne arbeidet da. Dette gjelder om det ikke søkes om dispensasjon og det ikke er naboinsigelser. Behandlingstida i Nissedal kommune er 3-6 uker. Hellevik begynner ikke på bygging før vi har svar på byggesøknad.

Rekordraskt
Det betyr at vi forhåpentligvis kan gå i gang med støping av såle  i  begynnelsen av november om alt går greit og etter planen. Snekkerlaget skal være klar fra midten av november og da kan vi ha hytta tett før jul.

Holder planen har prosjektet gått i rekordfart fra vi startet med konkret planlegging og tegning i august og skrev kontrakt i september. Hellevik har ferdigstillingsdato i juni 2012, men det er ganske romslig tidsaspekt. På byggemøte i dag fikk vi vite at starten på prosjektet er det raskeste de har gjennomført. Joda - all ære til Hellvik hus, men også til oss som har stått på for å få fortgang og få på plass alle avklaringer :)

lørdag 22. oktober 2011

De tusen valg


Buerkledning
Vi er nå i en fase der vi vurderer detaljer i alle ledd i leveransen. Ofte er det nettopp i detaljene at en skaper særpreg og hyttas uttrykk. Her
følger et ørlite utvalg av de valgene vi holder på med:

Utvendig fas, rett
Låvekledning
1) Utvendig kledning:       Vi skal ha stående kledning (sort/mørkebrun farge). Buerkledning er standard i leveransen, men vi liker ikke så godt at den er skråskjært fals. Vi vurderer derfor enten en tilsvarende med rett fals eller en såkalt låvekledning der bordene monteres tett i tett uten fals. Problemet med denne er at det blir glipe mellom bordene slik at vann og snø kan drive inn på vindtettingen. Låvekledning finnes også i en variant med fals som ser lik ut, men der falsen gjør den tett i falsen.

Stue lik vår med steinforblending

2) Steinforblending:
Steinforblending, grå
Vi skal ha en del steinforblendinger både utvendig og innvendig. Det finnes et stort utvalg i stein, men det går mot en enkel grå skifter fra Kongebro. De har også en litt brunere variant som vi også vurderer. 
  

3) Innvendig kledning og dører:

Panelfargen og dørene vi kan tenke oss

Aktuell panel på soverom
Pernille furupanel montert liggende er standard leveranse. Tanken er å beise denne i en gråbeige farge (se bilde, venstre). Vi har også bedt om pris på stående slett-panel (som settes opp tett i tett uten fals)Vi er veldig i tvil om det blir mye beiset panel og lurer på om det på soverom blir MDF-panel (ferdig hvitmalte panelplater, bilde høyre). Vi har også vært i tvil om vi skal ha kalkbeisede furudører, men det går mot helhvite dører som på bilde til venstre.

4) Parkett:
Nordic White eikeparkett
Eik plank
Standar eikeparket ligger i leveransen, men vi ønsker oss en lysere parkett . Det går derfor mot Tarkett Nordic White eikeparkett Vi har også forelsket oss litt i en eikeplank-parket, men får se når vi får pris.


Lik hytte som vår. Mørk med hvite vinduer og dører

Swedoor Michigan
5) Ytterdører og vinduer
Det er Sweedoor som er leverandør av ytterdører. Mot en mørk/sort hytte tror vi det blir fint med hvit dør og hvite vinduskarmer (se bilde over).


I tillegg kommer haugevis av andre valg som f.eks.
- utvendig eller innvendig pipe?
- peis/ovn-løsning
- kjøkkenløsning
- flisevalg på bad, wc vegg/gulv
osv. osv.


 En ting er bilder av ulike løsninger, men vi har erfart at det også er viktig å se ting med egne øyne. Tekstur og detaljer er vanskelig å få fram på bilder. Men gøy er det!

Lik slik vår stueløsning blir bortsett fra av vi har gråbeige vegger og liggende panel


tirsdag 11. oktober 2011

Byggesøknad sendt - justeringer på tegninger

Omsider er vi nå i havn med de aller fleste detaljer når det gjelder tegningene. Vi har tatt dette i to faser.
Plantegninger før siste justering
Første fase var tegninger ferdige til byggesøknad som det hastet å få ferdige. Her var det viktig å få på plass alle utvendige detaljer som vinduer, høyde, osv.

Vi tok da beslutninger på de fleste sentrale valgene i konstruksjon og fasade, men hadde fremdeles ei lang liste med detaljer.

Vi ser nå verdien av å ha en egen prosjektleder som ledet denne prosessen, for her var det mange detaljer fra  ansvarsrett fra ulike aktører, lovverk og prosedyrer som krever erfaring.

Moderne - mye vinduer -åpne flater
Vi haddde tidlig bestemt oss for at vi ønsket oss en moderne hytte med mye vinduer. I stua blir det derfor mye vinduer på alle vegger. Vi var også opptatt av en stor åpen stue og åpen gang.
Vi liker ikke hytter som blir for høye og ønsket oss en hytte som ikke ble for ruvende på tomta som ligger på en åskam. Det ble derfor ei lang hytte med alt på en flate + hems.

Da vi fikk første tegninger og så at total lengde ble over 20 meter med takutspring ble vi veldig i tvil. Stilig, men blir det for langt? Blir fasaden for langstrakt? Riktignok bryter vi opp med steinforblendinger, vinduspartier og en svalgang, men likevel?

Løsningen ble å korte inn hytta halvannen meter og flytte en bod ut på langside for å bryte fasaden noe. Dette ble bra synes vi. En annen gevinst var at vi også fikk en lun solkrok med på kjøpet. Vi har ellers lagt opp til ganske åpne uteplasser og en lun krok kan være fornuftig. Det er nok en del vind på tomta.

Byggesøknad sendt - justeringer i ventetida
Men nå er altså byggesøknad sendt og vi bruker ventetida (3-6 uker) til å foreta justeringer i andre fase. Dette er i hovedsak justeringer innvendig som endelig plassering av vegger, dører, forbledingsvegger, ventiler osv.
Tverrsnitt av hytta med hemshøyde på 187 cm
Tegningene vil nok også under byggeprosessen være gjenstand for justeringer, men vi er nå godt fornøyd og tror vi er så nær målet som vi kan komme nå.

mandag 3. oktober 2011

Utstikking av tomta

Etter en runde med prisanbud fra tre ulike entrepenører for planering av tomta endte vi opp med JV-entreprenører og Jonkås. Vi fikk gode skussmål på denne entreprenøren. Det var også noe prisforskjeller og på hva som var inkludert i prisen.

Agnar Jordåen fra Hellevik hus og Frank Jonkås fra JVEntrepenører under utstikking av tomta
Vi bad om total pris på rensking av tomt boring, sprengning av tomt og VA-grøft (0,5meter undersprengning), rørlegging inn i tomt, graving og planering, komprimering, pukket ferdig med 15cm pukk (inkl. biloppstillingsplass) og skråninger dekket til med jord. I tillegg ba vi om at det ble inkludert å komme tilbake og fylle pukk inni ringmur og rundt murene.


Det blir noe skyting, men skal ellers være en kurrant jobb.

Under befaringen ble vi enige om å trekke hytta enda en halv meter lengre mot øst en det vi hadde sett for oss. Vi senker også planeringen ca 30 cm i forhold til det vi hadde sett for oss for å treffe riktig med terraser mot berg på uteplassene.

Under befaringen var også Agnar Jordåen fra Hellevik hus også med. Nyttige innspill og diskusjoner mellom både entrepenør og prosjektleder.