Vinter på Gamatun

Vinter på Gamatun

fredag 16. september 2011

Hyttemagasinet skriver om oss

Da vi var i fasen der vi jobbet med plassering av hytta på tomten, kom vi over en tjeneste fra Aftenposten og Hyttemagasinet der en kunne får råd fra en landskapsarkitekt.

Vi sende over skissene våre og problemstillingene våre (se egen sak i bloggen "Plassering av hytta på tomten") til arkitekten og fikk rask respons.

Vi fikk interessante råd og hadde også noen samtaler med landskapsarkitekten. Hennes budskap var å vri hytta noe mer i terrenget enn det vi hadde tenkt.

Hun mente at ved å vri den noe mer mot sørøst, ville vi få en uteplass som lå enda mer usjenert. Ulempene, slik vi så det, var at vi mistet sola noe før om ettermiddagen på denne uteplassen. Det ble en mellomløsning. Hun foreslo også å senke uteplassen et trinn eller to ned for å få en lun og usjenert uteplass. Dette skal vi se nærmere på etterhvert.

Om du klikker på artikkelen kan du lese mer om rådene vi fikk.

Vi var ikke helt klar over at "prisen" for rådene var oppslag i Hyttemagasinet, men ok - vi blogger jo fra før og sa ja til at de kunne lage oppslag i bladet om dette :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar