Vinter på Gamatun

Vinter på Gamatun

fredag 16. september 2011

Hyttemagasinet skriver om oss

Da vi var i fasen der vi jobbet med plassering av hytta på tomten, kom vi over en tjeneste fra Aftenposten og Hyttemagasinet der en kunne får råd fra en landskapsarkitekt.

Vi sende over skissene våre og problemstillingene våre (se egen sak i bloggen "Plassering av hytta på tomten") til arkitekten og fikk rask respons.

Vi fikk interessante råd og hadde også noen samtaler med landskapsarkitekten. Hennes budskap var å vri hytta noe mer i terrenget enn det vi hadde tenkt.

Hun mente at ved å vri den noe mer mot sørøst, ville vi få en uteplass som lå enda mer usjenert. Ulempene, slik vi så det, var at vi mistet sola noe før om ettermiddagen på denne uteplassen. Det ble en mellomløsning. Hun foreslo også å senke uteplassen et trinn eller to ned for å få en lun og usjenert uteplass. Dette skal vi se nærmere på etterhvert.

Om du klikker på artikkelen kan du lese mer om rådene vi fikk.

Vi var ikke helt klar over at "prisen" for rådene var oppslag i Hyttemagasinet, men ok - vi blogger jo fra før og sa ja til at de kunne lage oppslag i bladet om dette :)

onsdag 7. september 2011

And the winner is...

Etter en grundig runde med vurdering av anbudene har vi bestemt oss for Hellevik hus og hytter som leverandør. Dette er et solid og velrenomert byggfirma med base i Søgne, men kontorer over hele landet.

Vi fikk inn til sammen 8 anbud og det var overraskende lite sprik i prisene. Likevel - noe forskjell var det.


Eksempel på hytte levert fra Hellevik. Tegninger av hytta vår kommer etterhvert.
Vi valgte å legge vekt på å få et større firma som vi tror vil håndtere prosessen profesjonelt og som også vi kan stole på om det skulle være noe som dukker opp i etterkant. De kvalitetssikrer lokale underleverandører og vi har fått et godt inntrykk av Hellevik. Vi har også sjekket flere referanser som også underbygger inntrykket. Det overrasket oss at lokale byggmestre ikke kom bedre ut i pris en de store med større apparat, egen prosjektleder osv.

Nå er vi i gang med tegninger og byggesøknad.  Enormt mange detaljer som skal på plass før vi kan ta første spadetak. Vi har i dialog med produsenten delt opp de tingene som MÅ være på plass med tanke på byggesøknaden (tegninger, fasader, vindusløsninger osv) og deretter detaljer i leveransen (type gulv, dører, kledning, el.punkter osv) som vi kan ta senere. Dette gjør det litt enklere. For oss som ikke har vært gjennom en slik prosess før er det spennende, men overveldende mange ting som skal tas stilling til på kort tid.

For tida blir det lange kvelder og netter med gjennomgang av tegninger. Vi har klare tanker om hvordan vi ønsker det, men likevel ser vi det vi noen ganger tror fungerer, ikke fungerer når vi får tegningene. Da må det tenkes nytt. Men nå nærmer vi oss ferdige tegninger for byggesøknad. Det blir nok en del mindre innvendige justeringer hele veien, men det viktigste begynner å falle på plass.
Eksempel på hytte levert av Hellevik. Tegninger av hytta vår kommer etterhvert.
Opparbeiding av tomta går utenom leverandør og vi sitter i skrivende stund å vurderer ulike anbud på dette. Målsetningen er å få planert tomta og støpt såle før frosten kommer.

Hvem skal bygge hytta? Innhenting av priser


Fjellområdene like ved Gamatun og tomta
Vi er nå i fasen der vi skal velge hvem som skal bygge hytta. Det vil si hvem som skal være entrepenør og byggeansvarlig. Igjen mange hensyn å ta. Skal vi bruke en lokal byggmester? Skal vi bruke et større firma? Hvordan sammenligne priser?
Selv om vi er vant til å gjøre mye selv med oppussing osv, har vi bestemt oss at vi ønsker en pris på mest mulig nøkkelferdig hytte. Vi skal ikke slite oss ut på å gjøre mest mulig selv, men mulig vi plukker ut noe - vi får se.
Vi har ringt og mailet mye rundt for å få et bilde av totalkostnadene.

Etter dette har vi sendt tegningsskissene våre til en del utvalgte byggmestre og entrepenører som leverer “full pakke”. Det vil si at vi ønsker oss èn person og ett firma å forholde oss til. Dette tror vi vil være en fordel både i selve byggeprosessen, men også i etterkant om det skulle være reklamasjoner.

Hovedløpene på Gautefall rett utenfor hytteveggen
Når det endelige valget skal tas vil vi legge vekt følgende momenter: Kvalitet, kompetanse, pålitelighet, referanser, ikke for lang reisevei og pris.
Interessen for å gi anbud har vært stor. Noen har til og med laget tegninger ut fra våre skisser for å gi mest mulig riktig pris.

Utfordringen vår er å sammenligne tilbudene. Derfor har vi prøvd å være så presise som mulig i det vi har sendt fra oss med tanke på type kledning, gulver, kjøkken, baderomsløsninger osv.

Etter hvert som vi får prisestimat inn, har vi laget et excel-ark som vi setter tallene inn i for å kunne sammenligne.

Det ser slik ut:

torsdag 1. september 2011

Hvordan skal hytta ligge?

Vi har brukt mye tid de siste ukene på å finne den beste plasseringen av hytta på tomten og i terrenget.

Det er mange hensyn å ta: Det viktigste er selvsagt solrike uteplasser der vi får mest mulig av både morgensol, ettermiddagssol og kveldssol. Viktig er selvsagt også at hytta legges slik at utsikten blir best mulig. Vi har også vurdert innsyn og avstand til vei og andre hytter som viktige faktorer å ta hensyn til.

Det er en del fine berg på tomta som vi ønsker å ta vare på på uteområdene. Dette skaper også noen føringer for hvordan hytta kan ligge. Dernest bør hytta ligge pent i terrenget og ikke bli for ruvende. Dominerende vindretning er også en faktor.

Slik det ser ut nå, tror vi at vi trekker hytta mot nord og øst for å få mest mulig space foran hytta mot sør og vest. Dette gir også gode muligheter for å bevare bergene som finnes på tomta. En slik skisse har vi brukt for å vurdere de ulike momentene.

Utgangspunktet er et satelittbilde/kart over tomta der vi har tegnet inn hvordan sola står på ulike tidspunkt, utsiktsretninger, vindreninger osv.


Skissen vår med momenter som sol, utsiktsretning, vind osv.
som hjelp for plassering av hytta på tomtenVi har også prøvd oss på å manipulere en liknende hyttetypetypen inn på bilder av tomta for å få et bilde av hvordan det kan bli:

Manipulert bilde av plasseringen av lignende hytte

Forrige uke var det befaring med entrepenør. Det gikk fint og vi får pris med det første på planering.